Maths Banner 1

                                                                                              Faculty Staff

                                                                       Mr Gareth Davies - Head of Maths

                                                        Mrs Tarnia Snepp - Second in Maths

                                                        Mr Youcef Belkebir - Maths Teacher / Head of year 8

                                                        Miss Jane Hampton - Maths Teacher / Enviromental Coordinator

                                                        Mr Robert Lawrynowicz - Maths Teacher / Head of Hurel House

                                                        Mrs Jayne Faulkner - Maths Teacher

                                                        Mr Michael Watkins - Maths Teacher